Prodáváte nemovitost? Už nemusíte platit daň z převodu. Uhradí ji kupující

Belgie, Nizozemsko, Francie, Španělsko, Velká Británie nebo Česká republika. To jsou země, kde daň z nemovitosti při změně jejího majitele nehradí prodávající, ale kupující. V případě posledně jmenované země jde o horkou novinku, pravidla byla změněna v listopadu loňského roku.

Od roku 2017 si tak Češi musí zvyknout na „daň z nabytí nemovitosti“. Jinak se ale nic nemění. Sazba daně zůstává na čtyřech procentech. Z každého milionu korun z ceny nemovitosti se tak státu odvádí 40 000,-.

Česká republika byla po boku Polska a Slovinska poslední zemí, kde bylo kupujícímu umožněno povinný poplatek státu nehradit a nechat to na prodávajícím. První zákon tohoto druhu platil již od roku 1993. Stát vnímal kupujícího jako ručitele, jenž měl zajistit, aby prodávající daň skutečně zaplatil. V případě liknavého postupu původního majitele nemovitosti by totiž nečekaně musel poplatek uhradit sám kupující. Když v roce 2014 vstoupil v platnost občanský zákoník, pravidla byla trochu pozměněna. Stát umožňoval oběma stranám se dohodnout, kdo má daň s neutrálním názvem „daň z převodu nemovitosti“ uhradit. Protože lidé ale byli zvyklí na staré postupy, pozice prodávajícího coby takřka výhradního plátce daně zůstala neotřesena. Listopad 2016 proto přinesl další změnu. Nový název daně „z nabytí nemovitosti“ už podle názvu explicitně stanovuje, kdo z obou stran je poplatníkem daně. Zároveň se definitivně ruší institut ručitele.

Přiznání k dani z převodu nemovitosti poplatník musí podat nejpozději do konce třetího měsíce následující po měsíci, kdy byl vklad práva zapsán do katastru nemovitostí. Místně příslušným je finanční úřad, do jehož obvodu územní působnosti nemovitost spadá.

Další změny jsou již marginální. Pro stavby pro bydlení a rekreační účely již nově není nutné pořizovat znalecký posudek. Finanční úřad nyní poplatníkovi vyměří daň ve výši tří čtvrtin ceny místně obvyklé. Plátce, jenž s tím nebude spokojen, si může nechat znalecký posudek zpracovat a platit daň na jeho základě, jestliže je pro poplatníka výhodnější. Náklady na pořízení posudku se přitom mohou odečítat ze základu daně.

Zbývá dodat ještě důležité informace – kdo a za jakých okolností může být od daně z nabytí nemovitosti osvobozen?

Jsou to takové nemovitosti, které byly nabyty při přeměně všech právnických osob. Díky tomu se úlevy nedočkají jen některé obchodní společnosti, jako tomu bylo dříve, ale nově i spolky či různé nadace.

Podmínky se změní také pro uplatnění osvobození od daně při prvním nabytí rodinného domu nebo bytové jednotky. Jako nové nemovitosti se berou pouze dokončené nebo užívané stavby, nikoli rozestavěné. První převod musí být zároveň učiněn nejpozději pět let po tom, co se je povedlo dokončit. Nově postavené jednotky, které se ale nedaří pět let prodat, tedy s úlevou počítat nemohou.

Neměnné zůstává staré pravidlo, že od daně z nabytí nemovitosti je osvobozeno nabytí vlastnického práva při provádění reorganizace v rámci insolvenčního řízení, pokud jde o financování dluhu věřitelům, dále při vložení nemovité věci do sociálního družstva nebo do evropského fondu sociálního podnikání a konečně při nabytí vlastnického práva k nemovité věci, jež je předmětem takzvaného finančního leasingu.

[dvbutton url=“http://martinhalamek.cz/#blog“ style=“primary“ newtab=““]ZPĚT[/dvbutton]


Martin Halámek
Zpět do blogu

Další články

Při prodeji či koupi nemovitosti, lze přijít až o miliony.

Jedna z nejdůležitějších věcí, kterou je třeba vyřešit při uzavření kupní smlouvy, je způsob úhrady kupní ceny. Stačí narazit na nepoctivého prodávajícího, nebo vychytralého kupujícího a můžete přijít o své peníze, dokonce i o nemovitost. Jde přece o vysokou transakci, kterou mnohdy představuje celoživotní jmění. Nebezpečí pro obě strany jak stranu kupující, tak i prodávající číhá […]

17.12.2019 Martin Halámek

Prodávání majetku v osobním vlastnictví – udělejte si obrázek o těch nejdůležitějších pravidlech

Čeká vás nákup nebo prodej nemovitosti a bojíte se právních a úředních formalit? Je pravda, že pro takto náročnou transakci jsou zákonné požadavky velmi přísné, ale důvod je prostý – je třeba důsledně ochránit jak práva kupujícího, tak i prodávajícího. Tento text shrnuje nejzákladnější zákonné požadavky, které by měl každý znát. Před nákupem nemovitosti je […]

3.6.2017 Martin Halámek

Předkupní právo

Co znamená předkupní právo? Je povinnost prodávajícího nabídnout oprávněné osobě (předkupníkovi) věc ke koupi, pokud by ji chtěl prodat třetí osobě za stejných podmínek. Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké (kdo je brán jako osoba blízká, definuje § 22 občanského zákoníku). Nedohodnou-li se spoluvlastníci o […]

8.2.2018 Martin Halámek

Kontakt

Adresa:

Majakovského 508/12,
Karlovy Vary

Telefon:

+420 720 697 763

Email:

reality@martinhalamek.cz
Partner č.1
Partner č.2
Partner č.3