Předkupní právo


Co znamená předkupní právo?

Je povinnost prodávajícího nabídnout oprávněné osobě (předkupníkovi) věc ke koupi, pokud by ji chtěl prodat třetí osobě za stejných podmínek.

Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké (kdo je brán jako osoba blízká, definuje § 22 občanského zákoníku). Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.

Postup při prodeji podílu.

Vlastník podílu na nemovitosti při prodeji je povinen od 1.1.2018 nabídnou svůj podíl nemovitosti ostatním spoluvlastníkům nemovitosti za stejných podmínek. Navíc je nutné nabídku učinit až po podpisu kupní smlouvy a uvést podmínky prodeje.

Po podpisu kupní smlouvy je nutné zaslat nabídku společně s kopií kupní smlouvy (osobní údaje kupujícího mohou být začerněné) na uplatnění překupního práva všem spoluvlastníkům dle adresy uvedené v katastru nemovitostí.

Lhůta pro uplatnění předkupního práva je 3 měsíce po doručení zásilky (doporučeně s dodejkou)

Vzdání se předkupního práva.

Občanský zákoník v §1125 umožňuje také tzv. vzdání se předkupního práva. U nemovitostí se bude zapisovat do Katastru nemovitostí. Lze předpokládat, že u nově vznikajících developerských projektů bude tato možnost využívána právě kvůli usnadnění následných prodejů apod.

Porušení předkupního práva.

V případě, že prodávající poruší předkupní právo předkupníka a nenabídne mu věc ke koupi, má předkupník právo domáhat se vůči prodávajícího splnění jeho povinností, aby mu prodávající věc nabídnul ke koupi.

Případné spory z porušení předkupního práva spoluvlastníků bude posuzovat právní úpravy v OZ, zároveň bude nutné nahlížet na danou věc podle právních zásad NOZ.


Martin Halámek
Zpět do blogu

Další články

Služby na hlídání katastru nemovitostí – vyplatí se?

Služby na hlídání katastru nemovitostí – vyplatí se?

Ukrást se dá leccos. Rohlík v samoobsluze, peněženka v přeplněné tramvaji, také kolo, pokud jej na ulici řádně nezajistíte řetězem. Ale dá se ukrást nemovitost? Určitě si vzpomenete na uhlobarona Ptáčka z Cimrmanovy hry, který se zajímá o budoucnost svého dolu. Ten říká: „Mladý pane, viděl jste někdy důl? To je díra v zemi, chodby […]

3.5.2017 Martin Halámek
Daň z nemovitosti

Prodáváte nemovitost? Už nemusíte platit daň z převodu. Uhradí ji kupující

Belgie, Nizozemsko, Francie, Španělsko, Velká Británie nebo Česká republika. To jsou země, kde daň z nemovitosti při změně jejího majitele nehradí prodávající, ale kupující. V případě posledně jmenované země jde o horkou novinku, pravidla byla změněna v listopadu loňského roku. Od roku 2017 si tak Češi musí zvyknout na „daň z nabytí nemovitosti“. Jinak se […]

3.3.2017 Martin Halámek

Jak si nenaběhnout při prodeji nemovitostí? Proč si najít schopného makléře

Pokud prodáváte nemovitost poprvé v životě, doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost následujícím řádkům. Rád bych Vám přinesl základní informace. Především musíte vědět, že trh s nemovitostmi funguje turbulentně. Co platilo ještě nedávno, dnes už platit nemusí. Pokud se do takto náročného podniku chcete pustit a vycházíte ze zkušeností, o které se s Vámi podělil kolega z […]

20.2.2017 Martin Halámek

Kontakt

Adresa:

Majakovského 508/12,
Karlovy Vary

Telefon:

+420 720 697 763

Email:

reality@martinhalamek.cz
Partner č.1
Partner č.2
Partner č.3