Předkupní právo


Co znamená předkupní právo?

Je povinnost prodávajícího nabídnout oprávněné osobě (předkupníkovi) věc ke koupi, pokud by ji chtěl prodat třetí osobě za stejných podmínek.

Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké (kdo je brán jako osoba blízká, definuje § 22 občanského zákoníku). Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.

Postup při prodeji podílu.

Vlastník podílu na nemovitosti při prodeji je povinen od 1.1.2018 nabídnou svůj podíl nemovitosti ostatním spoluvlastníkům nemovitosti za stejných podmínek. Navíc je nutné nabídku učinit až po podpisu kupní smlouvy a uvést podmínky prodeje.

Po podpisu kupní smlouvy je nutné zaslat nabídku společně s kopií kupní smlouvy (osobní údaje kupujícího mohou být začerněné) na uplatnění překupního práva všem spoluvlastníkům dle adresy uvedené v katastru nemovitostí.

Lhůta pro uplatnění předkupního práva je 3 měsíce po doručení zásilky (doporučeně s dodejkou)

Vzdání se předkupního práva.

Občanský zákoník v §1125 umožňuje také tzv. vzdání se předkupního práva. U nemovitostí se bude zapisovat do Katastru nemovitostí. Lze předpokládat, že u nově vznikajících developerských projektů bude tato možnost využívána právě kvůli usnadnění následných prodejů apod.

Porušení předkupního práva.

V případě, že prodávající poruší předkupní právo předkupníka a nenabídne mu věc ke koupi, má předkupník právo domáhat se vůči prodávajícího splnění jeho povinností, aby mu prodávající věc nabídnul ke koupi.

Případné spory z porušení předkupního práva spoluvlastníků bude posuzovat právní úpravy v OZ, zároveň bude nutné nahlížet na danou věc podle právních zásad NOZ.


Martin Halámek
Zpět do blogu

Další články

Služby na hlídání katastru nemovitostí – vyplatí se?

Služby na hlídání katastru nemovitostí – vyplatí se?

Ukrást se dá leccos. Rohlík v samoobsluze, peněženka v přeplněné tramvaji, také kolo, pokud jej na ulici řádně nezajistíte řetězem. Ale dá se ukrást nemovitost? Určitě si vzpomenete na uhlobarona Ptáčka z Cimrmanovy hry, který se zajímá o budoucnost svého dolu. Ten říká: „Mladý pane, viděl jste někdy důl? To je díra v zemi, chodby […]

3.5.2017 Martin Halámek

Růst cen nemovitostí zpomaluje – drahé nemovitosti začínají stagnovat!

Ceny nemovitostí v prvním čtvrtletí letošního roku 2018 vzrostly meziročně o 7 procent. Ještě v loňském prvním čtvrtletí to přitom bylo 8,4 procenta. Růst cen tak mírně zpomaluje. Vyplynulo to z dat evropského statistického úřadu Eurostat. V 28 zemí je devět zemí, kde rostou ceny rychleji než v České Republice. Důvodů, proč růst cen začal zpomalovat, je podle ekonomů více.  Poptávající […]

9.10.2018 Martin Halámek

Prodávání majetku v osobním vlastnictví – udělejte si obrázek o těch nejdůležitějších pravidlech

Čeká vás nákup nebo prodej nemovitosti a bojíte se právních a úředních formalit? Je pravda, že pro takto náročnou transakci jsou zákonné požadavky velmi přísné, ale důvod je prostý – je třeba důsledně ochránit jak práva kupujícího, tak i prodávajícího. Tento text shrnuje nejzákladnější zákonné požadavky, které by měl každý znát. Před nákupem nemovitosti je […]

3.6.2017 Martin Halámek

Kontakt

Adresa:

Majakovského 508/12,
Karlovy Vary

Telefon:

+420 720 697 763

Email:

reality@martinhalamek.cz
Partner č.1
Partner č.2
Partner č.3